Algemene voorwaarden

Loes van Laarhoven
Purcelldreef 57
5012AJ-Tilburg

Telefoon: +31 (0) 628453752
Email: info@loesvanlaarhoven.nl
Website: www.loesvanlaarhoven.nl

KvK : 62778463
IBAN: NL83 INGB 0006 8344 07

1. Algemeen

Loes van Laarhoven : handelsnaam en handelsmerk .

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten betreffende koop op afstand tussen Loes van Laarhoven en klant.
1.2 Loes van Laarhoven heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze mail gecommuniceerd.

2.2 Loes van Laarhoven is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeerfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod van Loes van Laarhoven. Loes van Laarhoven zal de klant een bevestigingsmail van de overeenkomst sturen.

3.2 Loes van Laarhoven is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd kan dit zonder opgaaf van redenen aan de klant worden medegedeeld.

4. Betalingen
4.1 Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Bij een op maat gemaakte tas, wordt 50% aanbetaling gerekend .Betaling is mogelijk mogelijk via het doorgegeven rekeningnummer.

5. Verzendkosten
5.1 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen €3,90 voor een brievenbus pakketje, en €6.50 voor een pakket.

5.2 Loes van Laarhoven rekent geen verzendkosten binnen Nederland bij een bestelling t.w.v. € 100,00 of een bedrag daarboven
5.3 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij een ruiling zal Loes van Laarhoven  de  verzendkosten niet op zich nemen van de opnieuw te versturen artikelen.

6. Levering
6.1 De bestelling wordt door ons verzonden zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen. Loes van Laarhoven streeft ernaar om de bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van de gehele betaling aan te bieden. Hiertoe is Loes van Laarhoven niet verplicht.

6.2 Het thuis bezorgen van de bestelling(en) wordt uitbesteed aan PostNL. Bestellingen worden via Pakketpost en brievenbuspost van PostNL verzonden. Pakketten via Pakketpost zijn traceerbaar in dit systeem. Bij het niet op tijd bezorgen van PostNL kan Loes van Laarhoven niet aansprakelijk worden gesteld.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn van leer, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant hiervan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Loes van Laarhoven zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
6.4 Loes van Laarhoven is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven bezorgadres. Het bezorgadres is het adres dat door Loes van Laarhoven in de bevestigingsmail wordt vermeld.
6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Alle aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
6.6 Loes van Laarhoven is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Loes van Laarhoven toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het vooruit betaalde bedrag van de klant.

7. Eigendomsrecht
7.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over totdat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

8. Ruilen en retourneren
8.1 Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de producten. Mocht een artikel desondanks niet of gedeeltelijk aan uw verwachting voldoen, dan kan deze worden geretourneerd, mits het artikel op maat gemaakt is.,binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wij verzoeken U daartoe een email te sturen aan info@loesvanlaarhoven.nl. Vermeld in uw mail uw ordernummer met het woord  retourneren. Hierop zal Loes van Laarhoven u een bevestigingsmail sturen.

8.2 Voorwaarden voor ruilingen of retourneringen: de artikelen dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Er worden geen artikelen teruggenomen waarvan u getracht heeft een gebrek te herstellen of waarvan u de gebruiksinstructies  niet heeft opgevolgd.
8.3 Artikelen die aangemeld zijn voor retour dienen direct hierna verzonden te worden naar:, Loes van Laarhoven ,het adres zal u worden toegestuurd. Uw retour zal na ontvangst van het retour per email bevestigd worden. Bij retourneren  zal het retour te ontvangen bedrag worden overgemaakt naar uw bank- of girorekening.
8.4 Bij retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

9. Annuleren en herroepen
9.1 Iedere bestelling kan zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat U de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. U wordt verzocht daartoe een email te sturen aan info@loesvanlaarhoven.nl Vermeld in uw mail uw ordernummer, het woord annuleren en uw bankgegevens. Uw orderannulering zal per email bevestigd worden.

9.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen zonder aanbetaling van een boete en zonder opgaaf van redenen. Wij verzoeken U bij het herroepen een email te sturen aan info@tassenvanfroukje.nl . Vermeldt in uw mail uw ordernummer, het woord herroepen en uw bankgegevens. Hierop zal tassenvanfroukje.nl U een bevestigingsmail met retournummer sturen. De verzendkosten worden niet vergoed. Het recht op herroepen vervalt op het moment dat niet aan alle voorwaarden van artikel 9 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 van onze voorwaarden.

10. Klachten, garantie en aansprakelijkheid
10.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Wij adviseren u om meteen na ontvangst van uw bestelling de geleverde goederen te inspecteren en gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit kan door een email te sturen naar info@loesvanlaarhoven.nl

10.2 Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt U de volledige bestelling binnen 14 werkdagen annuleren mits de bestelling niet op maat gemaakt is. Zie algemene voorwaarden artikel 8.
10.3 De onder punt 9.1 genoemde garantie geldt gedurende 1 maand na levering. De garantie vervalt wanneer U zonder overleg zelf of door derden getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing/instructies niet heeft opgevolgd.

11. Privacy
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. Overmacht
Loes van Laarhoven heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Loes van Laarhoven zal de klant hiervan op de hoogte brengen.

13. Copyright, beeld- en tekstmateriaal
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om tekst- en of beeldmateriaal van de website loesvanlaarhoven.nl te kopiëren, op te slaan of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Loes van Laarhoven.